Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Súkromná stredná odborná škola Hliník nad Hronom - autoopravár, automechanik

Obsah učiva

 

Školský vzdelávací program je verejne dostupný na sekretariáte SSOŠ Hliník nad Hronom, Kopaničná 237.

 

 

UČEBNÝ ODBOR: 2487 H 01 AUTOOPRAVáR - MECHANIK


Dĺžka štúdia: 3 roky 

Odbor je určený:  pre chlapcov a dievčatá
Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška
Poskytnutý stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie, klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 3C

Učebný plán: 

 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí

1. ročník   

2. ročník   

3. ročník   

spolu     

Všeobecné vzdelávanie

12

9

8,5

29,5

jazyk a komunikácia        
slovenský jazyk

1,5

1,5

1

4

anglický jazyk

3

3

3

9

človek a hodnoty         
etická/náboženská výchova

1/1

-

-

1/1

človek a spoločnosť        
občianska náuka

1

-

-

1

človek a príroda        
fyzika

1

-

-

1

matematika a práca s informáciami        
matematika

2

2

2

6

informatika

1

1

1

3

zdravie a pohyb        
telesná a športová výchova

1,5

1,5

1,5

4,5 

Odborné vzdelávanie

21

24

24,5

69,5 

ekonomika

1

1

 2

základy strojárstva

1,5 

1,5

strojárska technológia

technické kreslenie

1,5 

1,5 

základy elektrotechniky

automobily

2,5 

2,5 

5

diagnostika a opravy automobilov

2,5 

5,5 

elektrotechnika

2

Praktická príprava 15 15 17,5 47,5
odborný výcvik

15 

15 

17,5 

47,5

Voliteľné predmety

0,5 

0

0,5

odpadové hospodárstvo

-

0,5 

0,5

spolu

33

33

33

99

 

UČEBNÝ ODBOR: 3678 H INŠTALATÉR

 

Dĺžka štúdia: 3 roky
Odbor je určený:  pre chlapcov 
Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška
Poskytnutý stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie, klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 3C

Učebný plán: 

 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí  1. ročník    2. ročník     3. ročník    spolu     
 Všeobecné vzdelávanie  12  9  8,5  29,5
 jazyk a komunikácia        
 slovenský jazyk  1,5  1,5  1 4
 anglický jazyk  3  3  3  9
 človek a hodnoty         
 etická/náboženská výchova  1/1  -  -  1/1
 človek a spoločnosť        
 občianska náuka  1  -  -  1
 človek a príroda        
 fyzika  1  -  -  1
 matematika a práca s informáciami        
 matematika  2  2  2  6
 informatika  1  1  1  3
 zdravie a pohyb        
 telesná a športová výchova  1,5  1,5  1,5  4,5
 Odborné vzdelávanie  21 24  24,5  69,5
 Teoretické vzdelávanie        
 ekonomika  -  1  1  2
 odborné kreslenie  1,5  2  2  5,5
 stavebné konštrukcie  1,5  -  -  2
 materiály  1  1  -  2
 technológia 2 3,5 4 9
 Praktická príprava 15 15 17,5 47,5
 odborný výcvik 15 15 17,5 47,5
 Voliteľné predmety 0 1,5 0 1,5
 odpadové hospodárstvo - 0,5 - 0,5
 informatika v odbore - 1 - 1
 spolu 33 33 33 99

 

 

Študijný odbor: 3759 K komerčný pracovník v doprave

Dĺžka štúdia: 4 roky

Forma výchovy a vzdelávania: denné štúdium pre absolventov základnej školy

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

 

Učebný plán: 

 

 

ŠTUDIJNÝ ODBOR: 3757 L 01 dopravná prevádzka, cestná a mestská doprava

Dĺžka štúdia: 2 roky denné štúdium
Odbor je určený: pre absolventov trojročného učebného odboru určeného príslušným predpisom
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

Učebný plán:

 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí

1. ročník

2. ročník

   spolu  

Všeobecné vzdelávanie

 16

 17

  33 

jazyk a komunikácia      
slovenský jazyk a literatúra

 4

4

anglický jazyk

4

4

človek a spoločnosť      
občianska náuka 

 -

dejepis       1         -         1    
človek a príroda      
fyzika

 1

matematika a práca s informáciami      
matematika      3          3      6
informatika 1 1 2
zdravie a pohyb      
telesná a športová výchova

 2

Odborné vzdelávanie

 18

17

35

Teoretické vzdelanie

 

 

 

ekonomika a podnikanie

 1,5

3,5 

dopravná geografia

 1

prevádzka cestnej a mestskej dopravy

 3,5

2

5,5 

cestná a mestská doprava

 3

výpočtová technika

 2

4

zasielateľstvo

 1

2 

manažment

 -

Praktická príprava

 

 

 

odborná prax

 6

12 

spolu 34 34 68

 

 

 ŠTUDIJNÝ ODBOR: 2414 L 01 STROJÁRSTVO - opravy prístrojov, strojov a zariadení 

 

Dĺžka štúdia: 2 roky denné štúdium
Odbor je určený: pre absolventov trojročného učebného odboru určeného príslušným predpisom
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Poskytnutý stupeň vzdelania:: úplné stredné odborné vzdelanie

Učebný plán:

 Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí

 1. ročník  2. ročník  spolu
 Všeobecné vzdelávanie  16  17  33

 jazyk a komunikácia

     

 slovenský jazyk a literatúra

 4  4

 anglický jazyk

 4  4 

 človek a spoločnosť

     

 občianska náuka

 1

 dejepis

 1  -

 človek a príroda

     

 fyzika

 1   2

 matematika a práca s informáciami

     

 matematika

 3  3
 informatika 1 1 2

 zdravie a pohyb

     

 telesná a športová výchova

 2   2

 Odborné vzdelávanie

 18  17  35

 Teoretické vzdelanie

     

 ekonomika a podnikanie

 1,5 3,5

 automatizácia strojárskej výroby

 1

 technická mechanika

 2  2

 technické merania

 1  1 2

 technológia montáže a opráv

 3  3

 technická príprava výroby 

1,5   1  2,5

 výpočtová technika

 2  2  4

 Praktická príprava

     

 odborná prax

 6 12 
spolu 34 34 68

 

ŠTUDIJNÝ ODBOR: 2414 L 02 STROJÁRSTVO - obrábanie materiálov

 

Dĺžka štúdia: 2 roky denné štúdium
Odbor je určený: pre absolventov trojročného učebného odboru určeného príslušným predpisom
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Poskytnutý stupeň vzdelania:: úplné stredné odborné vzdelanie

Učebný plán:

 Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí

1. ročník 2. ročník spolu

 spolu

33 33  66

 Všeobecné vzdelávanie

16  17   33

 jazyk a komunikácia

     

 slovenský jazyk a literatúra

 4  4

 anglický jazyk

 4   4 

 človek a spoločnosť

     

 občianska náuka 

 -  1 

 dejepis

 -

 človek a príroda

     

 fyzika

 2

 matematika a práca s informáciami

     

 matematika

 3  6
 informatika 1 1 2

 zdravie a pohyb

     

 telesná a športová výchova

 2 2  4

 Odborné vzdelávanie

 18  17  35

 Teoretické vzdelanie

     

 ekonomika a podnikanie

1,5  3,5 

 automatizácia strojárskej výroby

-

 technická mechanika

 technické merania

1

 technológia obrábania

 číslicovo riadené obrábacie stroje

 programovanie CNC strojov 1,5 1 2,5

výpočtová technika

 4

Praktická príprava

     

odborná prax
 

 12
spolu 34 34 68

 

 


 

webygroup

upresniť

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár


266706

Úvodná stránka