Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Súkromná stredná odborná škola Hliník nad Hronom - autoopravár, automechanik

Kritériá pre prijatie žiakov

 

     Kritériá pre prijatie žiakov pre školský rok 2019/2020

 

Súkromná stredná odborná škola, Kopaničná 237, 966 01  Hliník nad Hronom

                                              

                                                                                  Hliník nad Hronom, marec 2019

 

     V zmysle Zákona o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ č. 245/2008 Z.z v znení neskorších predpisov, vydávam nasledovné kritériá na štúdium do 1. ročníka SSOŠ Hliník nad Hronom  pre školský rok 2019/2020:

 

prijímanie žiakov do trojročných učebných odborov

 

2487 H 01 – autoopravár - mechanik

počet uchádzačov, ktorých možno prijať: 12

3678 H – inštalatér 

počet uchádzačov, ktorých možno prijať: 5

rijatia do uvedených odborov:

Podmienky prijatia do uvedených odborov:

-úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy

-vyhovujúci zdravotný stav – potvrdenie dorastovým lekárom

      Pri menšom počte prihlásených žiakov, ako je možné prijať, budú prihlásení uchádzači spĺňajúci vyššie kritériá prijatí bez prijímacích skúšok.

      V prípade prihlásenia väčšieho počtu uchádzačov, ako je možné prijať, budú sa konať písomné prijímacie skúšky 1. kolo 1. termín dňa 13. mája 2019

           1. kolo 2. termín dňa 16. mája 2019

 z profilových predmetov SJ, MAT, FYZ.

      Poradie uchádzačov pre prijatie bude stanovené na základe priemernej známky zo skúšaných predmetov na prijímacej skúške a výsledkov z MONITORU 9. ročníka ZŠ za školský rok 2018/2019 v rozsahu minimálne: slovenský jazyk 20 %, matematika 20%.

      Prijatí budú uchádzači podľa poradia určeného priemernou známkou od prvého najúspešnejšieho až do naplnenia počtu miest.                                      

 

                                                        

 

 

                                                                       Ing. Milan Berstling

                                                                               riaditeľ

                                                                       SSOŠ Hliník nad Hronom

 

 

 

 

 

 

 

 


 

webygroup

upresniť

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár


266711

Úvodná stránka