Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Súkromná stredná odborná škola Hliník nad Hronom - autoopravár, automechanik

Pomáhame ženám rásť

„Som dlhodobo nezamestnaná. Tento kurz mi dal veľmi veľa. Naučila som sa základy šitia, zdvihla som si sebavedomie, našla nové priateľky,“ takto sa o projekte, ktorý zrealizovalo Súkromné stredné odborné učilište Hliník nad Hronom v regióne Rimavská Sobota, vyjadrila jedna z jeho účastníčok. O čo vlastne išlo vysvetľuje koordinátorka projektu Ing. Darina Berstlingová: „ Náš vzdelávací projekt, na ktorý sme získali nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu, je zameraný na odborné vzdelávanie s cieľom získania a rozšírenia vedomostí, zručností a spôsobilostí v oblasti informačných a komunikačných technológií, marketingu, účtovníctva a zručností v profesii krajčírka. Doposiaľ sa nám podarilo zrealizovať jeden kurz priamo v sídle SSOU Hliník nad Hronom a jeden kurz v regióne Rimavská Sobota. Pre veľký záujem plánujeme v tomto regióne zrealizovať ešte jeden.“ A prečo práve Rimavská Sobota? „Je to oblasť s najvyššou nezamestnanosťou na Slovensku, pričom ide najmä o dlhodobú nezamestnanosť žien. Ich vzdelanie nekorešponduje s požiadavkami trhu práce. Dlhodobá nezamestnanosť vedie v mnohých prípadoch k stereotypu a vnímaniu postavenia týchto žien len v rovine zodpovednosti za starostlivosť o rodinu. Z toho vyplýva aj ich strach vôbec sa uchádzať o zamestnanie.“ Mgr. Anna Jančoková, ktorá má v projekte na starosti výber účastníčok a poradenstvo, si doteraz živo spomína na jednu „žienku domácu“ – pred kurzom takmer nevychádzala z domu a venovala sa výlučne rodine. V začiatkoch rekvalifikácie mala obrovské problémy so sebahodnotením, začlenením do kolektívu, bola plačlivá, precitlivená. Počas trvania kurzu sa začala viac starať o svoj vzhľad i svoju dušu. Vyhľadala odborníkov a uvedomila si vlastnú hodnotu. „Minimálne na tri mesiace sa jej život vďaka nášmu projektu zmenil od základov. Je pre nás obrovským zadosťučinením, že sme dokázali pomôcť dlhodobo nezamestnanej žene zmeniť sa z ustráchanej na sebavedomú a vyrovnanú osobu,“ dodáva Mgr. Jančoková. Cieľovou skupinou tohto projektu sú ohrozené skupiny, najmä slobodné matky, ženy z etnických minorít, dlhodobo nezamestnané ženy. Zatiaľ sa nestalo, že by vybraná skupina bola charakterovo rovnorodá. Aj vďaka tejto skutočnosti účastníčky získavajú nové sociálne zručnosti, učia sa budovať kolektívne vzťahy, ale aj vedieť primeraným spôsobom v skupine presadiť svoje potreby. I to sú nevyhnutné predpoklady pre získanie a udržanie si zamestnania. „ Na začiatku kurzu sa často stretávame s obavami účastníčok, ako budú zvládať rodinu, domácnosť a zároveň rekvalifikáciu. Snažíme sa im vysvetľovať, že všetko je len otázkou efektivity práce a správneho zadelenia si povinností. Po niekoľkých stretnutiach nám ženy s prekvapením i potešením oznamujú, že teraz stihnú oveľa viac ako doposiaľ. Zvládajú prácu, rodinu i domácnosť a často si dokážu nájsť čas aj na seba,“ pridáva svoj postreh Bc. Monika Šlajferčíková, lektorka odborného vzdelávania. „Rekvalifikantky sú skromné, prajné, panuje medzi nimi zdravá rivalita a po odbornej stránke sa snažili všetko nové naučiť.“ Všetci zainteresovaní veria, že zrealizované vzdelávanie zmení stagnáciu účastníčok, zvýši ich schopnosť prispôsobiť sa novým požiadavkám trhu práce a to im umožní opätovné zaradenie sa na pracovný trh, prípadne ich to bude motivovať k samozamestnaniu.


 

webygroup

upresniť

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár


266724

Úvodná stránka