Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Súkromná stredná odborná škola Hliník nad Hronom - autoopravár, automechanik

Projekty

Škola sa aktívne zapája do výziev vyhlásených Európskou komisiou, uverejnených v Úradnom vestníku Európskej únie, riadených SAAIC - Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu,  Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvom školstva SR a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

  ERASMUS+_obr.jpg

Už siedmy školský rok po sebe stáže našich žiakov v zahraničí!

Aj v školskom roku 2017/2018 sa šiesti žiaci našej školy zúčastnili odbornej praxe v nemeckom Mníchove. Mnohí z nich opustili svojich najbližších a Slovensko prvýkrát v živote. "Do Nemecka som sa tešil, ale mal som aj obavy z toho, ako to tam zvládnem. Ako sa dohovorím a či sa tam nestratím," hovorí Viktor (17). No väčšina sa na tieto nové zážitky a skúsenosti tešila od prvej chvíle. "Už od začiatku, ako som sa dozvedel, že ma vybrali na stáž do Nemecka, som sa na to neuveriteľne tešil a nevedel som sa dočkať odchodu," spomína Jakub (19). 

Po príchode ich čakalo príjemné ubytovanie, ktoré všetci svorne pochválili. Následne sa museli v novom prostredí zorientovať a naučiť sa, ako funguje mníchovská doprava, ako sa dostanú do servisu a späť na ubytovanie. "Keď sme tam došli, bol som dosť dezorientovaný. Nevedel som, kde čo je a musel som si zvyknúť na ten ruch. To je tak, keď chlapec z dediny príde do veľkého sveta," smeje sa Lukáš (19) a pokračuje: "Po dvoch-troch dňoch však už bolo všetko v poriadku a pobyt sme si začali užívať." Michal (19) hneď dopĺňa: "Navštívili sme viaceré múzeá a videli veľa zaujímavých vecí." "Mne sa najviac páčilo v múzeu BMW, kam nás vzal pán riaditeľ. Behal som tam ako blázon a fotil si každé auto, bol to doslova sen!" dopĺňa Lukáš. Študenti počas pobytu navštívili aj Olympia park. Všetci ocenili kultúru a ekologické cítenie obyvateľov Mníchova. "Páčilo sa mi, že dbajú o zeleň. V meste bolo veľa stromov, krásne parky, anglické záhrady a rieky," nadchýna sa Jakub. "Mne sa veľmi páčilo, že ľudia tam majú možnosť surfovať na rieke priamo v meste," hovorí Lukáš.

A ako prežívali to najdôležitejšie, ich prax v autoservise? "V servise mali super vybavenie, rád som tam pracoval a naučil sa niečo nové. Kolektív bol fajn, s majstrami sme aj posrandovali," hodnotí Jakub a Michal s Lukášom súhlasia. "Prvý týždeň na praxi bol fajn a rýchlo ubehol. Ďalšie dva už neboli také pohodové a vo chvíli ďalšej kritiky zo strany majstra som už chcel ísť domov. Chýbali mi aj moje záľuby...," nie je až taký nadšený Viktor. Jakub mu oponuje: "Ja by som sa tam hneď vrátil. A v budúcnosti budem rozmýšľať aj o trvalej práci v Mníchove."

Veríme, že možnosť praxovať aj prežiť tri týždne v zahraničí je pre všetkých účastníkov veľkou životnou skúsenosťou a školou. Je už len na nich, čo všetko dokážu zúročiť vo svojom ďalšom pracovnom i súkromnom živote. Svorne by však takúto skúsenosť dopriali i ďalším svojim spolužiakom a kamarátom. 

Program ERASMUS+ pre rok 2016, KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP, v období od 1.7.2016 do 30.6.2017.

                      AUTOHAUS_SOUCEK_1.jpg                 Munchen_4.jpg

Aj v školskom roku 2016/2017 mali žiaci našej školy možnosť zúčastniť sa mesačnej stáže v Mníchove, ktorá prebiehala v troch turnusoch v období od 2.4.2017 do 24.6.2017. Projekt " Odborná prax v zahraničí – súčasť duálneho vzdelávania " bol zameraný na prehĺbenie zručností žiakov učiacich sa pre automobilový priemysel a to pri príjme, predaji a opravách áut. Aplikovali teoretické vedomosti nadobudnuté v škole pri praktických činnostiach v praxi u partnera z Nemecka. Týmto projektom sme umožnili získať stážistom nové zručnosti, osvojiť si špecifické postupy pri oprave vozidiel prémiových a koncernových značiek a využívať na to určené špecifické náradie a prípravky. Prax stážistov sa realizovala pri opravách a predaji automobilov značiek MAZDA a MITSUBISHI v "Autohaus Soucek" v Mníchove.

Stážisti praxovali na odbornej prevádzke autoopravárenskej firmy "Autohaus Soucek" v Mníchove pod vedením nemeckých inštruktorov praxe. Stážisti si zvýšili rozsah svojich špecifických vedomostí a zručností, čím získali ďalšie kompetencie pre svoje budúce povolanie. Zvýšila sa ich šikovnosť a samostatnosť pri riešení konkrétnych úloh. Spoznali úspešné automobilové prostredie, zvýšila sa ich konkurencieschopnosť a zamestnateľnosť. Škola nie je vždy uspôsobená a schopná nasimulovať všetky prípady budúcej praxe. Preto takáto konfrontácia vedomostí a zručností, ktoré zažili stážisti, priniesla nové poznatky.

Účastníkmi projektu boli žiaci denného štúdia, v rozmedzí 17 až 21 rokov veku, slovenskej národnosti, s doterajšími dobrými študijnými výsledkami, so záujmom o svoj učebný odbor „autoopravár – mechanik“, alebo študijný odbor „dopravná prevádzka – cestná a mestská doprava“ a s dostatočnými praktickými skúsenosťami z praxe v autoservisoch:

I.)   žiaci-učni trojročného učebného (nematuritného) odboru „autoopravár – mechanik“ (2487H01):

    a.) 2 žiaci 2. ročníka v "Autohaus Soucek" v Mníchove v Nemecku v termíne od 3.4.2017 do 28.4.2017 – Mobilita I.

    b.) 3 žiaci 3. ročníka "Autohaus Soucek" v Mníchove v Nemecku v termíne od 1.5.2017 do 26.5.2017 – Mobilita II.

    c.) 1 žiak 3. ročníka v "Autohaus Soucek" v Mníchove v Nemecku v termíne od 29.5.2017 do 23.6.2017 – Mobilita III.

II.)  žiaci-študenti dvojročného denného nadstavbového študijného (maturitného) odboru: „dopravná prevádzka – cestná a mestská doprava“ (3757L):

    a.) 2 študenti 1. ročníka v "Autohaus Soucek" v Mníchove v Nemecku v termíne od 29.5.2017 do 23.6.2017 – Mobilita III.

Úspechom študentov je aj to, že prijali zmenu, že boli mimo svojho známeho prostredia, určitú dobu žili bez priamej podpory rodičov, uvedomili si svoje schopnosti a tiež spoznali cestu, ako sa ešte lepšie pripraviť na budúci pracovný život.

Praktickú a logistickú podporu zabezpečila vysielajúca organizácia (naša škola) a v niektorých prípadoch aj zamestnanci hosťujúcej organizácie. Žiak a rodič nemusel nič riešiť. Škola bola garantom projektu, zabezpečila prípravu projektu, vypracovanie pracovného programu, výber účastníkov mobilít a ich prípravu na mobilitu, poistenie stážistov, ubytovanie, dopravu na miesto aj z miesta konania mobility prostredníctvom služobného vozidla školy, zabezpečenie cestovných lístkov na mestskú dopravu, zabezpečenie sprevádzajúcej osoby, kontakt s prijímacou organizáciou, mentoring a zakúpenie lístkov do múzeí, na spoločenské, kultúrne a športové podujatia,  financovanie projektu...

Zo získaných poznatkov a skúseností chceme pripraviť nové projekty pre nasledujúce stáže a pre ďalších stážistov, čím chceme potvrdiť udržateľnosť praxe v zahraničí. Cieľom je ďalší rozvoj spolupráce a pokračovanie mobilít v autoopravárenskom odvetví u partnera  "Autohaus Soucek" z Mníchova. Už pripravujeme ERASMUS+2017, mesačnú stáž žiakov v Mníchove v období od 1.7.2017 do 30.6.2018.

Účastníci stáže v Mníchove získali od Národného strediska Europass, MŠVVaŠ SR Bratislava registrovaný certifikát o absolvovaní odbornej špecifickej stáže. Súčasťou certifikátu je aj dvojjazyčný slovensko-nemecký doklad "Europass - Mobilita", ktorý vydala a potvrdila vysielajúca organizácia a potvrdil ho aj prijímajúci partner.

CZV-logo-toto.jpg


MOBILITA 2013 NAŠICH ŠTUDENTOV VO VIEDNI..
Klikni na web: http://www.ssoshlinik.sk/
Klikni na video: vimeo.com/83531483

 

SSOŠ Hliník nad Hronom v tomto školskom roku 2013/2014 od 1.7.2013 realizovala projekt vo Viedni pre žiakov našej školy za účelom získania nových kompetencií v autoopravárenstve.

Projekt: „Nové odborné zručnosti – ďalšie kompetencie“ bol realizovaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania v podprograme: Leonardo da Vinci v akcii: Mobility.

Partnermi projektu boli automobilové predajne a servisy v jednom:
1. WOLFGANG DENZEL AUTO AG, WIEN, AUSTRIA.
Patrí k najväčším firmám v oblasti predaja a servisovania automobilov v Rakúsku. Predáva a servisuje šestnásť automobilových značiek ako Fiat, Hyundai, Volvo, BMW...a medzi iným aj mnohé exkluzívne ako Ferrari, Maserati, MC Laren.
2. Porsche Inter Auto GmbH & Co KG, (PIA), WIEN, AUSTRIA.
Je popredná európska automobilová spoločnosť so sídlom v Salzburgu. Predáva a opravuje automobily ôsmich svetových značiek od VW (aj úžitkové vozidlá) cez Porsche po exkluzívne Bugatti a Lamborghini. Jej distribučná sieť je aj na Slovensku.

Účastníkmi projektu boli žiaci 3. alebo 2. ročníka trojročného učebného (nematuritného) odboru: autoopravár - mechanik (2487H01) a žiaci 1. alebo 2. ročníka dvojročného denného nadstavbového študijného (maturitného) odboru: dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava (3757L).
Projekt bol zameraný na prehĺbenie zručností žiakov učiacich sa pre automobilový priemysel. Praxovali najmä pri príjme a opravách áut aplikáciou nadobudnutých vedomostí, s cieľom prehĺbiť si už osvojené poznatky s komunikáciou aj v nemeckom jazyku. Žiaci a žiačky - stážisti získavali nové zručnosti aj z používania špecifických postupov, nástrojov, náradí a prípravkov na opravu koncernových automobilov. Svoje teoretické vedomosti využívali na precvičenie si postupov na opravu a zlepšenie si kvality svojej činnosti pri detekovaní porúch a ich odstraňovaní pri rôznych častiach automobilov. Diagnostikovali simulované závady na častiach automobilov.
Žiaci, ktorí sa zúčastňujú stáže, si zvyšujú rozsah vedomostí, spoznávajú nové úspešné prostredie, majú možnosť porovnávať sa s domácimi stredoškolákmi, čím sa môže vytvoriť aj nová motivácia na zvýšenie ich úrovne vzdelania a zvýši sa ich možnosť uplatnenia sa v automobilovom odvetví aj v zahraničí. Stávajú sa konkurencieschopnou pracovnou silou, ktorá zodpovedá požiadavkám modernej doby a získané poznatky zo stáže vo Viedni obohatia ich vedomostnú databázu pre pracovnú kariéru.
Žiaci zaradení do projektu majú vždy zabezpečené ubytovanie, stravovanie, dopravu, poistenie, mestskú dopravu po Viedni, jazykovú školu, kultúrne a športové podujatia...

Časový harmonogram 1. mobility:
od 8.9.2013 do 5.10.2013 ( Dominik Lacko, Ján Binder, Jaroslav Píš ),
Časový harmonogram 2. mobility:
od 6.10.2013 do 2.11.2013 ( Martin Haring, Igor Kosej, Peter Považan ),
Časový harmonogram 3. mobility:
od 3.11.2013 do 30.11.2013 ( Gabriel Urbán, Tomáš Szókovács ).

Každý žiak za absolvovanie stáže v zahraničí mobilít získa od Národného strediska pre Europass MŠVVaŠ SR Bratislava registrovaný certifikát o absolvovaní mobility programu Leonardo da Vinci. Súčasťou certifikátu je aj doklad "Europass - Mobilita", ktorý vydá a potvrdí vysielajúca organizácia a potvrdí ho aj prijímajúci zahraničný partner.

A ČO VY?
AJ VY CHCETE ZÍSKAŤ NIEČO NAVIAC PRE ROZVOJ VAŠEJ OSOBNOSTI?
AJ VY SA MIENITE ZÚČASTNIŤ PRAXE V ZAHRANIČÍ? MY VÁM MOŽNOSŤ DÁME.
 

                   mobilita3.jpg         Porsche 3.jpg

 

 

MOBILITA 2012 NAŠICH ŠTUDENTOV VO VIEDNI.
Klikni na web: http://www.ssoshlinik.sk/
Klikni na video: vimeo.com/37616195
Klikni na fotky: http://www.ssoshlinik.sk/?id_kat_for_menu=5613

 

SSOŠ Hliník nad Hronom v školskom roku 2012/2013, od 1.6.2012, realizuje projekt vo Viedni pre žiakov našej školy za účelom získania nových kompetencií v autoopravárenstve.

Projekt: „Učíme sa, aby sme boli úspešní!“ je realizovaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania v podprograme: Leonardo da Vinci, v akcii: Mobility.

Partnermi projektu sú automobilové predajne a servisy v jednom:
1. WOLFGANG DENZEL AUTO AG, WIEN, AUSTRIA.
Patrí k najväčším firmám v oblasti predaja a servisu automobilov v Rakúsku. Predáva
a poskytuje servis šestnástim automobilovým značkám, ako je Fiat, Hyundai, Volvo, BMW...a okrem nich aj mnohým exkluzívnym, napríklad Ferrari, Maserati či MC Laren.
2. Porsche Inter Auto GmbH & Co KG, (PIA), WIEN, AUSTRIA.
Je popredná európska automobilová spoločnosť so sídlom v Salzburgu. Predáva a opravuje
automobily ôsmich svetových značiek, od VW (aj úžitkové vozidlá), cez Porsche, až po exkluzívne Bugatti a Lamborghini. Jej distribučná sieť je aj na Slovensku.

Účastníkmi projektu sú žiaci a žiačky 3. alebo 2. ročníka trojročného učebného (nematuritného) odboru: autoopravár - mechanik (2487 H 01) a žiaci 1. alebo 2. ročníka dvojročného denného nadstavbového študijného (maturitného) odboru: dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava (3757 L).
Projekt je zameraný na prehĺbenie zručností žiakov a žiačok pripravujúcich sa na budúce povolanie v automobilovom priemysle. Praxujú najmä pri príjme a opravách áut, aplikujú nadobudnuté vedomosti, prehlbujú si už osvojené poznatky, pričom neustále komunikujú v nemeckom jazyku. Žiaci a žiačky - stážisti - získavajú nové zručnosti aj v oblasti používania špecifických postupov, nástrojov, náradí a prípravkov na opravu koncernových automobilov. Svoje teoretické vedomosti využívajú na precvičenie si postupov pri opravách, zvyšujú si kvalitu svojej činnosti pri detekovaní porúch a ich následnom odstraňovaní v rôznych častiach automobilu. Diagnostikujú simulované poruchy v jednotlivých častiach automobilu. Žiaci, ktorí sa zúčastňujú stáže, si rozširujú svoje vedomosti, spoznávajú nové pracovné prostredie v úspešných podnikoch, majú možnosť porovnávať sa s domácimi stredoškolákmi, čím sa u nich vytvára nová motivácia na zvýšenie úrovne ich vzdelania a zvyšuje sa tiež možnosť ich uplatnenia sa v automobilovom odvetví aj v zahraničí. Stávajú sa konkurencieschopnou pracovnou silou, ktorá zodpovedá požiadavkám modernej doby a získané poznatky zo stáže vo Viedni obohatia ich vedomostnú databázu potrebnú pre pracovnú kariéru.
Žiaci zaradení do projektu majú zabezpečené ubytovanie, stravovanie, dopravu, poistenie, mestskú dopravu po Viedni, jazykovú školu, kultúrne podujatia...

Časový harmonogram 1. mobility: od 10.9.2012 do 5.10.2012, začiatok cesty 9.9.2012
Časový harmonogram 2. mobility: od 8.10.2012 do 2.11.2012, začiatok cesty 7.10.2012
Časový harmonogram 3. mobility: od 5.11.2012 do 30.11.2012, začiatok cesty 4.11.2012

Každý žiak za absolvovanie stáže v zahraničí mobilít získa od Národného strediska pre Europass MŠVVaŠ SR Bratislava registrovaný certifikát o absolvovaní mobility programu Leonardo da Vinci. Súčasťou certifikátu je aj doklad "Europass - Mobilita", ktorý vydá a potvrdí vysielajúca organizácia a potvrdí ho aj prijímajúci zahraničný partner.

A ČO VY?
AJ VY CHCETE ZÍSKAŤ NIEČO NAVIAC PRE ROZVOJ VAŠEJ OSOBNOSTI?
AJ VY SA MIENITE ZÚČASTNIŤ PRAXE V ZAHRANIČÍ? MY VÁM TÚ MOŽNOSŤ DÁME. 

  

             IMG_1049.JPG              IMG_6691.JPG
                                                                                                                                                                                                      

Leonardo da Vinci


    V rámci Programu celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci, sa naša škola znova v školskom roku 2011/2012 zapojila do výzvy v podprograme Mobilita Leonardo da Vinci. Projekt bol úspešný a na jeho realizáciu škola získala finančné prostriedky z Národnej agentúry Programu celoživotného vzdalávania.
    Náš projekt je zameraný na prehĺbenie zručností žiakov v autoopravárenstve. Žiakom ponúka možnosť zapojiť sa do pracovného procesu v renomovanej firme WOLFGANG DENZEL AUTO AG vo Viedni, ktorá má dlhoročné skúsenosti v oblasti autoopravárenstva a tiež skúsenosti s praktickým vyučovaním študentov z odborných škôl z Rakúska a tiež vo firme Porsche Inter Auto GmbH & Co. KG Viedeň. Z našej školy sa mobility zúčastní 6 žiakov učebného odboru autoopravár - mechanik a 3 žiaci nadstavbového štúdia odboru dopravná prevádzka. Žiaci majú možnosť počas 4 týždňov, čo je trvanie jednej mobility, sledovať a aktívne sa zapájať do pracovného procesu v servise. Každý účastník mobility má prideleného vlastného inštruktora, ktorý ho vedie, usmerňuje, prideľuje prácu a kontroluje jeho činnosť. Celková dĺžka trvania projektu je 7 mesiacov.
    Veríme, že daná aktivita sa stretne u žiakov s pozitívnym ohlasom, pretože ponúka možnosť vidieť a skúsiť to, čo na slovenskom trhu nie je bežné. O výsledkoch projektu a jeho hodnotení zo strany účastníkov Vás budeme informovať.

                                                                                        CZV-logo-toto.jpg

     Leonardo da Vinci                                     

    Súkromná stredná odborná škola Hliník nad Hronom v rámci Programu celoživotného vzdelávania, podprogramu Leonardo da Vinci - Mobility, realizovala v projekte
„Získanie odborných kompetencií prehĺbením zručností“ mobilitu žiakov učebného odboru autoopravár v autoservise u partnera WOLFGANG DENZEL AUTO AG, Wien, Austria.

    Termíny realizácie mobilít:
M1: 18.09.2011 – 15.10.2011, M2: 16.10.2011 – 12.11.2011

   Mobilít sa zúčastnili žiaci učebného odboru autoopravár: ZORVAN Matej, UNTERFRANC Stanislav, LUPTÁK Lukáš, GÁLUS Rastislav, PLANKENBÜCHLER Tomáš, RUDINSKÝ Jaroslav.

    Realizáciou projektu  sme umožnili žiakom v počiatočnej odbornej príprave pobytovú stáž v Rakúsku. Touto akciou sme zvýšili a rozšírili ich praktické, pracovné a odborné spôsobilosti, zručnosti a kompetencie v oblasti autoopravárenstva. Táto nadnárodná mobilita v hostiteľskej krajine Rakúsko, bola zameraná na získanie nových teoretických vedomostí z oblasti opráv automobilov, ich diagnostikovania a praktických zručností z nových technológií používaných v autoservise v partnerskej firme WOLFGANG DENZEL AUTO AG, vo Viedni. Účastníkmi projektu boli žiaci druhého a tretieho ročníka trojročného učebného odboru autoopravár - mechanik (č.o.2487201). Projekt sme realizovali od 1.6.2011 do 12.12.2011.  Dĺžka trvania jednej stáže bola 4 týždne.

    Celá stáž bola pre našich žiakov bezplatná. Žiaci si svoj voľný čas organizovali sami alebo za pomoci nami vyslanej sprevádzajúcej osoby, ktorá tam bola k dispozícii počas celej dĺžky ich pobytu. Žiaci mali zabezpečené pracovné poistenie osôb v zahraničí, príslušné školenia, dopravu na miesto stáže a z nej, dennú prepravu metrom, závodné stravovanie, pracovné oblečenie, kultúrne vyžitie, pripojenie na internet, jazykové vzdelávanie na prehĺbenie znalostí a ubytovanie
priamo vo Viedni. Zvýšili sa ich komunikačné schopnosti v nemeckom jazyku, vytvorili si nové priateľstvá.
    Pracovali v tíme rakúskych automechanikov, po boku študentov toho istého odvetvového odboru, ktorí študujú na strednej škole vo Viedni. Mali možnosť sa vzájomne porovnávať a nadväzovať nové kontakty.
   Po absolvovaní stáže obdržali od Národného strediska pre Europass MŠVVaŠ SR „Europass dokument“. Od našej školy a partnera WOLFGANG DENZEL AUTO AG, spoločný dokument „Europass-Mobilita“, ako dôkaz o nadobudnutej ďalšej odbornej kvalifikácii a schopnosti, platný kdekoľvek v Európe.
    Takýmto inovovaním vzdelávania v našej škole chceme docieliť vyššiu kvalitu našich absolventov, ich profesionálneho uznania a ich lepšiu pripravenosť na európsky pracovný trh práce. Preto budeme aj naďalej organizovať stáže našich žiakov v zahraničí a nadväzovať spoluprácu aj s ďalšími podnikmi, firmami a inštitúciami. 
    Celý projekt bol financovaný z prostriedkov Európskej únie.

                                       Mobilita I - Wien 2.jpg

 

 Leonardo da Vinci


    V rámci Programu celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci, sa naša škola v školskom roku 2010/2011 zapojila do výzvy v podprograme Mobilita Leonardo da Vinci.
    Projekt bol úspešný a na jeho realizáciu škola získala finančné prostriedky z Národnej agentúry Programu celoživotného vzdalávania.
    Náš projekt je zameraný na prehĺbenie zručností žiakov v autoopravárenstve. Žiakom ponúka možnosť zapojiť sa do pracovného procesu v renomovanej firme vo Viedni, ktorá má dlhoročné skúsenosti v oblasti autoopravárenstva a tiež skúsenosti s praktickým vyučovaním študentov z odborných škôl z Rakúska. Z našej školy sa mobility zúčastní 6 žiakov. Traja žiaci druhého a traja žiaci tretieho ročníka učebného odboru autoopravár - mechanik  majú možnosť počas 4 týždňov, čo je trvanie jednej mobility, sledovať a aktívne sa zapájať do pracovného procesu v servise.  Každý účastník mobility má prideleného vlastného inštruktora, ktorý ho vedie, usmerňuje,
prideľuje prácu a kontroluje jeho činnosť. Celková dĺžka trvania projektu je 7 mesiacov.
    Veríme, že daná aktivita sa stretne u žiakov s pozitívnym ohlasom, pretože ponúka možnosť vidieť a skúsiť to, čo na Slovenskom trhu nie je bežné. O výsledkoch projektu a jeho hodnotení zo strany účastníkov Vás budeme informovať.
 

 

 

   V školskom roku 2009/2010 sme v rámci vzdelávania a prípravy pre trh práce zamestnancov podľa § 47 zákona o službách zamestnanosti,
realizovali v termíne od 3/2010 do 5/2010 projekt s názvom "Zvýšenie kompetencií pedagogických zamestnancov školy."
  V rámci projektu sa deväť zamestnancov školy zúčastnilo vzdelávania v nasledovných aktivitách:
- asertívna komunikácia,
- práca s interaktívnou tabuľou,
- MOV/učiteľ pre zváranie,
- inštruktor zvárania.
  Projekt bol financovaný zo zdrojov štátneho rozpočtu SR a spolufinancovaný z vlastných zdrojov SSOŠ Hliník nad Hronom.
  Cieľom projektu bolo zvýšenie kompetencií zamestnancov školy:
- zvýšenie osobnostného potenciálu v komunikácii a riešenie konfliktných situácií,
- zvýšenie vzdelanostnej úrovne a pracovného potenciálu v rámci práce s interaktívnou    tabuľou,
- zvýšenie vzdelanostnej úrovne a pracovného potenciálu v rámci práce na odbornom výcviku v oblasti zvárania a v rámci práce inštruktora zvárania.

 

   V školskom roku 2009/2010 v rámci vzdelávania a prípravy pre trh práce UoZ podľa § 54, naša škola realizovala projekty zamerané na vzdelávanie v oblasti zvárania pre tieto úrady práce:
- ÚP Liptovský Mikuláš, v termine 6/2010 - 7/2010
- ÚP Námestovo, v termíne 7/2010 - 8/2010
- ÚP Rimavská Sobota, v termíne 7/2010 - 8/2010
- ÚP Čadca, v termíne 8/2010 - 9/2010
   Projekty boli financované zo zdrojov štátneho rozpočtu SR. 
   Cieľom projektov bolo zvýšenie kompetencií UoZ, ktorí sa vzdelávania zúčastnili
 

 

Naša škola sa zapojila do výzvy MŠ SR "Jazykové laboratóriá 2009". Boli sme úspešným žiadateľom a získali sme finančné prostriedy na realizáciu projektu s názvom: Učme sa cudzie jazyky - efektívne a moderne. Zo získaných finančných prostriedkov vybavíme jazykové laboratórium IKT a výukovým softvérom. Z vlastných zdrojov sme zakúpili vybavenie učebne školským nábytkom.

 

Od 7.9.2009 do 2.10.2009 sme v priestoroch našej Zváračskej školy č.160 realizovali základný kurz zvárania elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére plynu CO- Z M1 pre žiakov našej školy, ktorí študujú v odbore 37574. Zúčastnilo sa ho 11 študentov, všetci úspešne absolvovali záverečné skúšky.

 

V termíne od 7.9.2009 do 9.10.2009 sme realizovali vzdelávanie a prípravu pre trh práce pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici v rámci národného projektu. Realizovali sme vzdelávanie v oblasti zvárania s názvom "Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynu CO2 - Z M1 a prípravný kurz podľa STN EN 287-1.

 

Naša škola sa zapojila do národného projektu"Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách" ktorý realizuje Ústav informácií a prognóz školstva SR. Projekt je zameraný na inovovanie a modernizovanie obsahu vzdelávania a metód vo vyučovaní, ale najmä na prípravu učiteľov s novými kompetenciami pre prácu v Modernej škole 21. storočia. Projektu sa zúčastní Mgr. Martina Štefanková za predmet SJL. Prínos z projektu je jednak pre učiteľa - získa nové zručnosti a kompetencie v práci s novými technológiami a tiež pre školu, ktorá získala nové PC, notebook, dataprojektor a získa tiež učiteľa s novými kompetenciami. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES.

 

Realizovali sme projekty, na ktoré sme získali finančný príspevok z:


Nadácie otvorenej spoločnosti – Športom získavajme nové, prospešné vlastnosti“, 2002


Grantovej schémy rozvoja ľudských zdrojov – Chcem sa rekvalifikovať na pozíciu zvárač“, 2004, PHARE 2002


Otvorenej školy – „Šport pre všetkých, športom k trvalému zdraviu a zbližovaniu ľudí“, 2004


Grantovej schémy rovnosti príležitostí a podpory sociálnej inklúzie – Získajte zručnosti žiadané trhom práce, uplatnite sa v zjednocujúcej sa Európe!“, 2005, PHARE 2003


Európskeho sociálneho fondu SOP ĽZ – „Vzdelávanie – cesta k uplatneniu a sebarealizácii“, 2006/2007


Otvorenej školy – „Máme webovú stránku, teda sme“, 2007/2008

 

Otvorenej školy - "Šport - cesta k harmonickému rozvoju človeka a k zbližovaniu ľudí", 2008 - v rámci tohto projektu sa nám podarilo zlepšiť materiálno-technické vybavenie našej školy doplnením športového náradia a náčinia, zakúpením športového materiálu pre rôzne druhy športov (basketbal, futbal, volejbal, stolný tenis, florbal, bedminton).


V dvoch projektoch, ktoré získali nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu v rámci SOP ĽZ, naša škola vystupovala ako partner, ktorý zabezpečoval realizáciu odborného vzdelávania, poskytol na tento účel prevádzku s plným vybavením a tiež personál.


„Nové zručnosti – nová šanca“, 2005, v spolupráci s REMESLOM strojal, s. r. o.


Rodina a práca – zvládneme to, verte nám“, 2005, v spolupráci s Obecným úradom Hliník nad Hronom

 

 


 

webygroup

upresniť

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár


266702

Úvodná stránka