Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Súkromná stredná odborná škola Hliník nad Hronom - autoopravár, automechanik

Projekt IROP

logoEU.JPG

logoIROP.JPG

logoMHSR.JPG

 

Projekt: Modernizácia technického vybavenia na praktické vyučovanie

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelávania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Celkové oprávnené výdavky projektu: 119 599,50 EUR

Maximálna výška NFP: 113 619,52 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 101 659, 575 EUR

Začiatok realizácie projektu: 05/2018

Skončenie realizácie projektu: 01/2019

 

Stručný popis projektu:                              

Cieľom projektu je

1. modernizácia technického vybavenia na praktické vyučovanie tak, aby sa zvýšil počet žiakov na praktickom vyučovaní min. 36, pre každý šk. rok

2. realizovať odborný výcvik individuálnou formou na moderných strojoch, aby boli žiaci pripravení pre prax podľa potrieb zamestnávateľov

3. dovybaviť dielne špecifickými strojmi a zariadeniami s využitím na odborný výcvik a na vyučovanie odborných technických predmetov a laboratórnych cvičení. Projekt umožní pracovať s modernými strojmi a zariadeniami, ktoré zamestnávatelia využívajú v súčasnosti v automobilovom priemysle, vytvoria sa podmienky na získavanie praktických zručností, ucelených odborných vedomostí potrebných pre zamestnávateľov.

 

Špecifický cieľ: Modernizácia a obstarávanie materiálno-technického vybavenia dielne s cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania, zlepšenia praktických zručností žiakov na špeciálnych strojoch a zariadeniach pre odbor autoopravár na základe požiadaviek zamestnávateľov regiónu.

 

Hlavná aktivita: 1.Obstarnaie a modernizácia materiálno-technického vybavenia

Podporné aktivity: Informovanosť a komunikácia, Riadenie projektu.

Miesto realizácie: SSOŠ, Hliník nad Hronom

Cieľová skupina: všetci súčasní a budúci študenti SSOŠ, Hliník nad Hronom

Výsledky projektu: Zvýšenie počtu žiakov školy na praktickom vyučovaní o 36 žiakov


 

webygroup

upresniť

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár


266697

Úvodná stránka